Ostoskori >>

Tuotteet

Tuotteet

REKISTERISELOSTE

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:n MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä:
Arctic Machine Oy, Valmetintie 11, 40420 Jyväskylä. Y-tunnus: 0401330-0.

Rekisteriä hoitava henkilö:
Mika Sandelin, mika.sandelin@am.fi

Rekisterin nimi:
Arctic Machine Web-Shop asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteriä käytetään ainoastaan Arctic Machinen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan perustiedot: yrityksen nimi, sukunimi, etunimi, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, lanka- ja/tai matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää Arctic Machine-konsernin markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen.
Asiakkaan ostoihin liittyvät tiedot: Arctic Machine Oy noudattaa vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, joko asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.

Kaikkiin edellä esitettyihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet käsitellään ensisijaisesti osapuolten kesken ja äärimmäisessä tilanteessa oikeusteitse Jyväskylän käräjäoikeudessa.